Shenzhen Xinjiale Electronics Co., Ltd.

Jiao Ping
Timmy Zhang
Kitty Kuang